bolesov@fara.sk, alebo č.t.: 4493244 (neutajujte si číslo, potom nemôžem zavolať naspäť,

KAŽDÝ  S KÝM POČÍTAM NA BIRMOVKU V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019, JE UŽ PRIHLÁSENÝ. ĎALŠIE POŽIADAVKY PRE PRIHLÁSENÝCH SÚ UVEDENÉ POD FOTKOU.

Podmienky prípravy :), ktoré platia aj pre ďalšiu prípravu na birmovku v roku 2018

 

1. nedeľná sv. omša

2. spoveď raz za mesiac 

3. birmovanecká sv. omša - vždy druhý piatok v mesiaci o 17.30 vo farskom kostole (začala od 09.09.2016)

4. adorácia, alebo stretnutie, ktoré bude vždy po birmovaneckej sv. omši tak, aby deti zo Sedmerovca a ostatných filiálok stihli autobus o 18.50 hod.