NEZABUDNITE PIATOK 12.05.2017 O 17.30 hod. JE NAJBLIŽŠIA BIRMOVANECKÁ SV. OMŠA A ADORÁCIA!!!

  bolesov@fara.sk, alebo č.t.: 4493244 (neutajujte si číslo, potom nemôžem zavolať naspäť,

KAŽDÝ  S KÝM POČÍTAM NA BIRMOVKU V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019, JE UŽ V ZOZNAME BIRMOVANCOV ZAPÍSANÝ.

Podmienky prípravy :), ktoré platia pre birmovancov, ktorí chcú ísť na birmovku v školskom roku 2018/2019

 

1. nedeľná sv. omša - (účasť zapisovaná do kartičky)

2. spoveď raz za mesiac - (účasť zapisovaná do kartičky)

3. birmovanecká sv. omša - vždy druhý piatok v mesiaci o 17.30 vo farskom kostole (začala od 09.09.2016 a bude trvať do 14.09. 2018 s výnimkou letných mesiacov júl, august)

4. adorácia, alebo stretnutie, ktoré bude vždy po birmovaneckej sv. omši tak, aby deti zo Sedmerovca a ostatných filiálok stihli autobus o 18.50 hod.