bolesov@fara.sk, alebo č.t.: 4493244 (neutajujte si číslo, potom nemôžem zavolať naspäť,

KAŽDÝ KTO BUDE CHCIEŤ ÍSŤ NA BIRMOVKU V ROKU 2018, MAL BY UŽ ODTERAZ PLNIŤ ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ POD FOTKOU.

Podmienky prípravy :), ktoré platia aj pre ďalšiu prípravu na birmovku v roku 2018

 

1. nedeľná sv. omša

2. spoveď raz za mesiac 

3. birmovanecká sv. omša - vždy druhý piatok v mesiaci o 17.30 vo farskom kostole (začne od septembra)

4. adorácia, alebo stretnutie, ktoré bude vždy po birmovaneckej sv. omši tak, aby deti zo Sedmerovca a ostatných filiálok stihli autobus o 18.50 hod.