Služby, spev a čítania

 

Každý birmovanec si pri zápise v druhom roku prípravy vyberie k čomu má bližšie, či k čítaniam, alebo spevu. Podľa toho sa potom budú rozdelovať jednotlivé služby na birmovaneckých sv. omšiach.

 
 
 
 
 
 

Birmovanci, ktorí si vyberú spev budú pri sv. omši spievať s birmovaneckým zborom a zúčastňovať sa na nácviku: vždy pred birmovaneckou sv. omšou o 16.45 hod. na fare

Bolešov,pri kostole   18:50   12  
Kameničany   18:53   13  
Slavnica,,Jednota   18:55   14  
Slavnica,,RD   18:57   14  
Slavnica,,rázc.   18:59   15  
Sedmerovec,,rázc.   19:00   15  
 
 

ROZPIS služieb na birmovanecké sv. omše v druhom roku prípravy:

 
13.10.2017 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:     LÍVIA RAJNÍČKOVÁ                
Prosby:     KLAUDIA MAREKOVÁ                
Obetné dary:  JAKUB DAŇO A SAMUEL SEKULA   

10.11.2017 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:  LEA GALKOVÁ                   
Prosby:  SIMONA GALKOVÁ                   
Obetné dary:   VIKTÓRIA DVORSKÁ A KRISTÍNA KOTRASOVÁ  

08.12.2017 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:  PATRIK HABŠUDA                   
Prosby:   NINA GUŽÍKOVÁ                  
Obetné dary:  SIMON KRÁL A DOMINIK MAREK   

12.01.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:  MARKO JOHANÍK                   
Prosby:   KATARÍNA KADLEČÍKOVÁ                  
Obetné dary: MARCO BAGÍN A DOMINIK KUBAŠTÍK    

09.02.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary:     

09.03.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary:     

13.04.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary:     

11.05.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary:     

08.06.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary:     

14.09.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary: