Birmovanecké omše a stretnutia každý druhý piatok v mesiaci, sú povinné, ako aj nedeľné sv. omše, či spovede každý mesiac. Vynechať to bez ospravedlnenia a objektívnej príčiny (choroba), znamená skončiť dobrovoľne s prípravou !!! 

 
V čase birmovky by mal mať birmovanec 13 rokov, ak to niekto nedosiahne v čase birmovky, bude musieť čakať, teda, kto je narodený až v roku 2006, musí počkať na ďalšiu prípravu, ďakujem za pochopenie !!!