Info aktualizované 19.03.2022

Slávnosť birmovania, ktorá bola 05.09.2021 posunula pobirmovaných, tých zodpovedných do života viery, nezodpovedných a ich rodičov usvedčila zo života v ľahostajnosti voči Bohu a nepobirmovaným otvorila príležitosť prípravy. Príprava začala od 1. októbra 2021. Prihlásiť sa mohli všetci šiestaci ZŠ a starší. Po takmer polroku prvého roka prípravy je veľa prihlásených nezodpovedných a to aj po uvoľnení opatrení zavedených, kvôli "pandémii". Nezodpovednosť vidím najmä v tom, že niektorí neboli schopní za 6 mesiacov prísť ani raz, alebo len raz na spoveď, že cez omšu stávajú vonku, hoci je v kostole dosť miesta a asi 15. nechodia pravideľne na sv. omše dokonca ani v nedele.
 
Všetkým týmto dávam už teraz na známosť, že ak sa tak zachovajú aj v apríli a máji, tak v júni keď sa budú vypisovať prihlášky do druhého roka prípravy, nijakú nedostanú a budú si musieť počkať na ďalší cyklus prípravy, ktorý začne v októbri 2023!!!
 
 
 
Sv. omše v nedeľu bývajú o 07.30, 10.30 v Bolešove, 09.00 v Sedmerovci a s platnosťou v sobotu v Slavnici o 18.30 hod.
Spoveď pre birmovancov najlepšie v prvopiatkovom týždni kedy spovedám pred každou sv. omšou, alebo iný týždeň v pondelky a stredy od 17.00 v Bolešove.
Pred sv. omšou o 10.30 v nedeľu nespovedám!
Sv. omša vždy druhý piatok vmesiaci, ak sa nevyhlási inak, je pre vás tiež povinná!
 
Nie je veľa, čo sa od vás žiada, preto bude problém ak ani to zachováte!!!
 

POKLADY SV. OMŠE

1. Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas sv. omše, pretože Kristus na sv. omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému Otcovi. Kristus pozná tvoje potreby pre dobro Tvojej spásy. 

2. A nikdy sv. omšu nenahradia ani dobré skutky, lebo tie sú dielom človeka, no sv. omša je dielom Boha. hovorí sv. Ján Mária Vianey.

3. Páter Pio hovorí: "Skôr sa svet zaobíde bez slnka ako bez sv. omše."

 

1. nedeľná sv. omša - (účasť zapisovaná do kartičky)

2. spoveď raz za mesiac - (účasť zapisovaná do kartičky)

3. birmovanecká sv. omša - vždy druhý piatok v mesiaci o 17.30 vo farskom kostole (v aktuálnej príprave je od 09.09.2016 a bude trvať do 14.09. 2018 s výnimkou letných mesiacov júl, august)

4. adorácia po sv. omši

5. stretnutia podľa tried, druhý utorok a stredu v mesiaci (každá skupinka vie podľa rozvrhu, alebo aktuálnych oznamov, kedy má hodinu, stretnutie)