NEZABUDNITE PONDELOK 10.09.2018 O 17.30 hod. V BOLEŠOVE, JE NAJBLIŽŠIA BIRMOVANECKÁ SV. OMŠA A NÁCVIK NA BIRMOVKU.

  bolesov@fara.sk, alebo č.t.: 4493244 (neutajujte si číslo, potom nemôžem zavolať naspäť,

SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA BUDE 16.09.2018 o 10.30 hod.
BIRMOVAŤ PRÍDE: Mons. Marek Hriadeľ, generálny vikár žilinskej diecézy

Podmienky prípravy :), ktoré platia pre birmovancov.

 

1. nedeľná sv. omša - (účasť zapisovaná do kartičky)

2. spoveď raz za mesiac - (účasť zapisovaná do kartičky)

3. birmovanecká sv. omša - vždy druhý piatok v mesiaci o 17.30 vo farskom kostole (v aktuálnej príprave je od 09.09.2016 a bude trvať do 14.09. 2018 s výnimkou letných mesiacov júl, august)

4. adorácia po sv. omši

5. stretnutia podľa tried, druhý utorok a stredu v mesiaci (každá skupinka vie podľa rozvrhu, alebo aktuálnych oznamov, kedy má hodinu, stretnutie)