Birmovanecká sv. omša bude opäť a to 11.09.2020 o 17.30 v Bolešove

Termín slávenia sviatosti birmovania v našej farnosti bude v roku 2021, úplne známy bude až v priebehu mesiacov január a február!

POKLADY SV. OMŠE

1. Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas sv. omše, pretože Kristus na sv. omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému Otcovi. Kristus pozná tvoje potreby pre dobro Tvojej spásy. 

2. A nikdy sv. omšu nenahradia ani dobré skutky, lebo tie sú dielom človeka, no sv. omša je dielom Boha. hovorí sv. Ján Mária Vianey.

 

1. nedeľná sv. omša - (účasť zapisovaná do kartičky)

2. spoveď raz za mesiac - (účasť zapisovaná do kartičky)

3. birmovanecká sv. omša - vždy druhý piatok v mesiaci o 17.30 vo farskom kostole (v aktuálnej príprave je od 09.09.2016 a bude trvať do 14.09. 2018 s výnimkou letných mesiacov júl, august)

4. adorácia po sv. omši

5. stretnutia podľa tried, druhý utorok a stredu v mesiaci (každá skupinka vie podľa rozvrhu, alebo aktuálnych oznamov, kedy má hodinu, stretnutie)