BIRMOVANECKÁ SV. OMŠA A ADORÁCIA BUDE 13.09.2019 o 17.30 hod. V KOSTOLE V BOLEŠOVE

- prajeme vám krásne prázdniny a aby ste ani cez prázdniny nezabudli na Ježiša a nebo :D !!!

1. nedeľná sv. omša - (účasť zapisovaná do kartičky)

2. spoveď raz za mesiac - (účasť zapisovaná do kartičky)

3. birmovanecká sv. omša - vždy druhý piatok v mesiaci o 17.30 vo farskom kostole (v aktuálnej príprave je od 09.09.2016 a bude trvať do 14.09. 2018 s výnimkou letných mesiacov júl, august)

4. adorácia po sv. omši

5. stretnutia podľa tried, druhý utorok a stredu v mesiaci (každá skupinka vie podľa rozvrhu, alebo aktuálnych oznamov, kedy má hodinu, stretnutie)