Služby, spev a čítania

 

Každý birmovanec si pri zápise v druhom roku prípravy vyberie k čomu má bližšie, či k čítaniam, alebo spevu. Podľa toho sa potom budú rozdelovať jednotlivé služby na birmovaneckých sv. omšiach.

 
 
 
 
 
 

Birmovanci, ktorí si vyberú spev budú pri sv. omši spievať s birmovaneckým zborom a zúčastňovať sa na nácviku: vždy pred birmovaneckou sv. omšou o 16.45 hod. na fare

Bolešov,pri kostole   18:50   12  
Kameničany   18:53   13  
Slavnica,,Jednota   18:55   14  
Slavnica,,RD   18:57   14  
Slavnica,,rázc.   18:59   15  
Sedmerovec,,rázc.   19:00   15  
 
 

ROZPIS služieb na birmovanecké sv. omše v druhom roku prípravy:

 


11.05.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary:     

08.06.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary:     

14.09.2018 o 17.30 v Bolešove
 
Čítanie:                     
Prosby:                     
Obetné dary: