Spevácky birmovanecký zbor BOLEŠOV

O čo ide? P. organistka je ochotná nacvičiť piesne, ktoré sa spievajú pri piatkových birmovaneckých sv. omšiach a potom aj na birmovke. 

 

Birmovanci minulí, súčasní i budúci, ktorí sa zapojili: 

1. Dominika P.

2. Tímea B.

3. Henrieta S.

4. Simonka B.

5. Emka S.

6. 

7. 

8. 

9.

10

 

 

Nácviky sú podľa dohody s vedúcimi, no vždy je nácvik pred birmovaneckou sv. omšou o 16.45 hod. na fare :)