SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA 2020

Kto by mal záujem prijať v roku 2020 v našej farnosti sviatosť birmovania treba sa prihlásiť do konca októbra 2018. Prvá birmovanecká sv. omša bude už piatok 12.10.2018 o 17.30 hod.

PODMIENKY ZOSTÁVAJÚ NEZMENENÉ:
 
- VEK: Každý, kto v roku 2020 dosiahne vek 13 rokov
- AKTIVITY: Každý birmovanec raz za mesiac na sv. spoveď, v nedeľe a prikázané sviatky na sv. omši, Na birmovaneckej sv. omši a adorácii vždy druhý piatok v mesiaci a na katechézach v škole.