STRETNUTIA: Skupinka č.1, 7.A - utorok v druhom týždni, skupinka č. 2 a 3, 7.B, 8. - stredu v druhom týždni a skupinka č. 4 - streda v druhom týždni po detskej sv. omši.

 

Birmovanecké omše a stretnutia vždy druhý piatok v mesiaci, sú povinné, ako aj nedeľné sv. omše, či spovede každý mesiac. Vynechať to bez ospravedlnenia a objektívnej príčiny (choroba), sa berie ako nesplnenie povinného minima.